Saker som bör beaktas vid diabetes före en resa

Här hittar du information om vad du bör tänka på innan du reser med diabetes.

​Skriv ut och ta med en sammanfattning av recept. Planera hur du ska transportera och förvara insulinerna och vårdförnödenheterna. Behövliga vaccinationer tas och en reseförsäkring tecknas enligt de allmänna rekommendationerna.

​​För att kunna ta med läkemedel och behandlingshjälpmedel i flygplanskabinen behövs läkemedelsrecepten eller en utskrift av elektroniska recept och ett av läkare undertecknat intyg över diabetesbehandlingen på engelska. På webbplatsen för Diabetesförbundet i Finland finns en intygsmall.

Anvisningar om reseförberedelser:

 • Ta nödvändiga vaccinationer i tid.
 • Teckna en reseförsäkring och kontrollera vad den täcker.
 • Fyll i ”Medical Certificate” tillsammans med din läkare.
 • Skriv ut en sammanfattning av dina recept från Mina Kanta-sidor.
 • Ta med dig Diabetes-symbolen och bär den på dig hela tiden.
 • Packa ner den utrustning som behövs för mätning av blodsockervärdet i handbagaget.
 • Förvara alltid blodsockermätarens testremsor och lansetter samt pennans nålar i deras originalförpackningar.
 • Packa ner alla insuliner och tablettläkemedel i handbagaget.
 • Reservera tillräckligt med insulin, ungefär den dubbla mängden, för den händelse att pennorna förkommer eller går sönder.
 • Förvara insulinerna i deras egna förpackningar.
 • Om du använder en insulinpump ska du ta med dig tillräckligt många batterier, katetrar och insulinbehållare samt anvisningar och utrustning för reservsystemet (insulinpennor), om detta på grund av en funktionsstörning i pumpen måste tas i användning.
 • Ta med dig glukagon, förvara det i originalförpackningen och visa din reskompis hur det används.
 • Ta reda på om malariamedicinering behövs i destinationslandet, skaffa ett recept och medicinering i god tid före resan.
Diabetes; matkustaminen

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022