Hjärnan och åldrandet

Människans hjärna utvecklas fram till cirka 30 års ålder, varefter den långsamt börjar degenerera. Med åldern minskar effektiviteten i vissa funktioner för informationsbearbetning.

På grund av förlusten av nervceller minskar hjärnans volym och vikt gradvis med åldern. I synnerhet hastigheten av informationsbearbetningen och effektiviteten i det kortsiktiga arbetsminnet minskar. Tänkandet blir långsammare och aktiviteter som kräver snabba och flexibla reaktioner kan bli jobbigare. Det tar också längre tid att lära sig nya saker när man är äldre än när man är ung.

Olika effekter av åldrande på hjärnan

Alla åldras på sitt eget sätt. Det finns stora skillnader i prestations- och anpassningsförmågan hos olika människor, och en persons nivå av informationsbearbetning kan inte bedömas enbart utifrån ålder.

Det allmänna hälsotillståndet är en avgörande faktor för ålderdomen och funktionsförmågan hos äldre människor. Hjärnans prestationsförmåga påverkas också av många andra omständigheter under livet: arvsmassa, boendemiljö, arbetslivserfarenhet, kost, läkemedel och levnadssätt.

Åldrandet kan kategoriseras som normalt, framgångsrikt eller sjukligt, beroende på hur sjukdomar och förändringar i hjärnverksamheten påverkar en persons funktionsförmåga. Vid friskt åldrande försämras förmågan att bearbeta information inte avsevärt, och åldrandet i sig försämrar inte inlärda kunskaper eller färdigheter.

Uppdaterad  11.8.2023

Kyllä