Gå till sidans innehåll

Funktionsförmågan efter intensivvård

Det kan ta tid innan kroppen och sinnet har återhämtat sig från en intensivvårdsperiod. Det är normalt, och låt återhämtningen ta sin tid.

Din funktionsförmåga kan vara nedsatt när du lämnar sjukhuset efter intensivvården, men den kan ändå förbättras med tiden. Motion, sömn, näring, koncentration, sexuella funktioner, den egna omsorgen och andra livsområden kan störas på grund av en sjukdom som kräver intensivvård. Detta är nödvändigtvis inte bestående, men återhämtningen tar tid, till och med månader. Särskilt humörrelaterade problem kan fördröja rehabiliteringen.

Efter intensivvården kan du uppleva smärta som begränsar din funktionsförmåga eller stelhet i muskler och leder. Det är bra att gradvis öka på motionen. Vid behov kan man få råd från t.ex. en fysioterapeut.

Gradvis återställande av funktionsförmågan efter intensivvård:

  • Ställ stegvis upp små mål. Börja med att gå korta sträckor och öka avståndet så småningom enligt ditt mående. Om du vill kan du skriva ner dina framsteg.

  • Låt dig inte nedslås fastän du ibland känner att du inte gör några framsteg. Trötthet hör till saken. Om situationen däremot inte förbättras alls bör du kontakta din vårdenhet eller din egen hälsostation för att utesluta andra problem.

  • Efter en allvarlig sjukdom kan det vara svårt att direkt återgå till det tidigare livet och man kan råka ut för bakslag. Känslor av besvikelse och irritation är en normal del av återhämtningen.

  • Det är också viktigt för anhöriga att veta att det är normalt med irritation efter en sjukdom. Dina anhöriga kan behöva ta över en del av dina tidigare ansvarsområden under en tid. Efter en intensivvårdsperiod är det viktigt att ta sig tid att vila och koppla av. Musik och medveten närvaro kan vara till hjälp vid återhämtningen.

  • Tillåt dig själv att avstå från sysslor, träffar och aktiviteter om de känns för betungande.

Information om rehabilitering och relaterade egenvårdsprogram finns i Psykporten i Hälsobyns Rehabiliteringshuset.

Uppdaterad 24.11.2023