Gå till sidans innehåll

Ledningsanestesi (nervblockad) och intravenös bedövning

Med hjälp av nervblockad och intravenös bedövning kan man bedöva till exempel en enskild arm eller ett enskilt ben vid en operation.

Ledningsanestesi används för sig eller som tillägg till narkos vid operation av armar och ben. Ledningsanestesi kan användas också vid smärtbehandling av bålen. Bedövning fungerar också som postoperativ smärtbehandling.

Med hjälp av en ultraljudsapparat kan man söka fram de nervstrukturer som ska bedövas och kring vilka bedövningen läggs med en tunn nål.

Att söka efter ställen som ska bedövas är vanligen smärtfritt. Patienten kan känna små, ofarliga ”elstötar” i det område som ska bedövas. Det hör till saken, eftersom bedövningsmedlet vid nervbedövning injiceras nära en enskild nervstam eller nervfläta.

Bedövning kan anläggas via halsen, nyckelbensregionen eller armhålan (plexusbedövning) och bedövningen av ben via ljumskarna, knävecket eller vristen. Samtidigt kan ett avslappnande medel tillföras intravenöst.

Intravenös bedövning används vanligen vid små och kortvariga handkirurgiska ingrepp som kräver blodtomt fält. Vid intravenös bedövning injiceras bedövningsmedlet via en droppkanyl in i handvenen.

Bedövningen avgränsas till önskat område med hjälp av en tryckmanschett av typen blodtrycksmätare runt överarmen. Armen bedövas upp till manschetten runt överarmen och bedövningen försvinner när trycket släpps på manschetten.

Bedövningen ger effekt inom cirka en halv timme. Då bedövningen sätter i gång kan patienten uppleva stickningar eller känna värme i det bedövade området. Känslan avtar när bedövningen framskrider. Bedövningen varar 2–12 timmar beroende på bedövningsmedlet och mängden medel.

Uppdaterad 5.8.2020