Gå till sidans innehåll

Om val av operationsmetod

Det finns flera olika operationsmetoder och valet av metod beror på patientens ålder, allmänkondition och sjukdomar. Patientens egna önskemål beaktas så långt det är möjligt.

En patient som remitterats för operativ behandling undersöks i förväg. Ibland är det möjligt att reservera en dagkirurgisk operationstid utan föregående besök på sjukhusets poliklinik, om uppgifterna i remissen är tillräckliga och patientens sjukdomar inte kräver förhandsbesök.

Patienten bör och har rätt att få tillräcklig information om vårdplanen och om eventuella risker med vården. Ett operationsbeslut fattas i samråd med patienten och operationsmetoden väljs på individuella grunder.

De flesta operationer är planerade, och operationstiden är då fastställd på förhand. En del operationer är akuta, och görs då oberoende av klockslag.

De akuta operationerna är oförutsedda och planeras först när patienten har kommit till sjukhuset. I vissa fall kan patienten vänta hemma på en akut operation.

Det finns flera olika operationsmetoder och valet av metod beror på patientens ålder, allmänkondition och sjukdomar. Operationsläkaren avgör operationsmetoden. Patientens egna önskemål beaktas så långt det är möjligt. Operationerna görs med antingen öppen eller titthålsteknik.

Uppdaterad 22.10.2021