Gå till sidans innehåll

Att förbereda barnet inför operation

Om ett barn måste tas in på sjukhus, ska barnet informeras i tid, barn i skolåldern helst redan när det fattas beslut om åtgärden, och barn i lekåldern några dagar innan den planerade sjukhusvistelsen inleds. Barn ska informeras ärligt om kommande vård och behandling, om vad som ska göras och varför.

Det är inte nödvändigt att fokusera på detaljer. Det kan vara bättre att prata om att vårda och behandla, vilket låter mindre skrämmande än att operera, sticka eller ta bort. Med hjälp av böcker eller videofilmer kan man tillsammans med barnet informera sig om vad som händer på sjukhuset.

De vanligaste operationerna när det gäller barn är operation av frakturer och bråck, operation av halsmandlar och tonsiller, insättning av örontuber samt blindtarmsoperation. Närmare undersökningar, såsom ögonundersökningar och behandlingar av barn görs under narkos. Dessutom sövs barn vid behov i samband med bilddiagnostiska undersökningar och radiologiska åtgärder.

Dagkirurgi lämpar sig väl för barn

Dagkirurgi är en noggrant planerad operationsverksamhet. Barnet kommer till sjukhuset på morgonen eller förmiddagen och skrivs ut samma dag efter att ha följts upp och föräldrarna fått anvisningar om vården hemma.

Dagkirurgi lämpar sig väl för barn, eftersom den innebär så få ändringar som möjligt i det normala livet. Kortvariga operationer som inte är förenade med betydande smärta eller risk för blödningar kan utföras dagkirurgiskt.

Barn under tre månader stannar som regel kvar på sjukhuset efter en narkos, i grunden friska och barn över sex månader kan vanligen skrivas ut samma dag. När det gäller barn i åldern 3–6 månader avgörs frågan från fall till fall.

Uppdaterad 18.11.2020