Gå till sidans innehåll

Om robotassisterad kirurgi

Efter robotassisterad kirurgi återhämtar sig patienten ofta snabbare än efter en öppen operation och även sjukledigheten är kortare. Kontakta din behandlande läkare för mer information.

Robotassisterad kirurgi avser kirurgiska ingrepp där en operationsrobot används som hjälpmedel. Operationsrobotar arbetar inte självständigt utan är verktyg som styrs av kirurgen och med vilka kirurgens handrörelser överförs via utrustningen och instrumenten till operationsområdet.

Robotassisterad kirurgi används bland annat vid titthålskirurgi av buk- och brösthålan (laparoskopisk och thorakoskopisk kirurgi), öron-, näs- och halskirurgi samt ortopedi (ledprotes- och ryggkirurgi). Robotutrustning används också för att hjälpa till vid ingrepp inom kardiologi och neurokirurgi.

Inget stort operationssår

Operationsrobotens kamera och instrument förs till operationsområdet genom små portar genom huden. På så sätt undviker man stora operationssår. Den vävnad som ska avlägsnas tas vanligen ut i en påse genom en utvidgad port, genom ett separat litet sår eller genom naturliga öppningar i kroppen.

Robotassisterad kirurgi kan användas till exempel vid operation av prostata, njurar, livmoder, thymus, ändtarm, bråck och hjärta. Din läkare informerar dig om operationen kan göras med robotassistans. Alla operationer är lite olika, liksom återhämtningen efter dem.

Roboten upprepar kirurgens handrörelser

De robotar som för närvarande används för operationer i buk- och brösthålan samt näsa och svalg består av tre huvudsakliga komponenter: en konsol, en dator och robotarmarna. Kirurgen som sitter i konsolen får bilder i 3D format med 10–15-faldig förstoring. Kirurgen styr robotens instrument med sina händer och fötter. Rörelserna överförs från konsolen till robotens armar och vidare till de instrument som är fästa vid armarna.

Instrumenten har större rörlighet än människohänder. Instrumenten är svängbara och rör sig på samma sätt som kirurgens händer, handleder och fingrar. Detta gör att operationsrörelserna är mycket intuitiva och snabbare att lära sig än vid operation med stela instrument. Ett bra rörelseomfång är särskilt användbart vid suturering som är en utmaning vid traditionell titthålskirurgi samt vid avlägsnande av vävnad i trånga utrymmen.

Operationsrobotens dator har en ljuskälla, en strömkälla, en monitor för övrig personal, samt en anordning för påfyllning av gas i bukhålan. Dessutom har operationssalar för robotassisterad kirurgi flera andra monitorer som visar bilder av operationsområdet för den assisterande kirurgen och övrig personal.

Fördelarna med robotassisterad kirurgi:

  • Snabbare återhämtning eftersom det inte behövs något stort operationssår.

  • Operationsblödningen är vanligtvis mindre.

  • Vårdtiden på sjukhus är kortare.

  • De operationsrelaterade komplikationerna är färre.

  • Behovet av reoperationer är mindre.

  • Efter robotassisterade operationer är sjukledigheten kortare.

Uppdaterad 1.12.2021