Gå till sidans innehåll

Kontrollbesök efter en operation

Behovet av en efterkontroll bedöms från fall till fall och enligt operation. I vissa fall ersätts efterkontrollen med en telefontid till läkaren.

Läkaren kontrollerar eventuella vävnads- och/eller andra prov som tagits i samband med operationen och informerar om dem på det sätt som man kommit överens om. Provresultaten är vanligtvis klara inom 1–4 veckor efter operationen.

Svaret kan meddelas enligt behov per brev/telefon eller i samband med efterkontrollen, beroende på vad man kommit överens om med läkaren.

Vid problem kan patienten alltid kontakta vårdenheten.

Uppdaterad 6.8.2020