Gå till sidans innehåll

Därför är det viktigt att undvika alkohol före operationen

Överkonsumtion av alkohol utgör en stor risk för hälsan och välbefinnandet.

Användning av alkohol bidrar till hjärtrytmrubbningar (arytmi), och höjer blodtrycket.

Undvik överkonsumtion av alkohol, eftersom det bidrar till nedsatt leverfunktion och på så sätt påverkar blodkoaguleringen.

De flesta förändringar som orsakas av överkonsumtion av alkohol korrigeras helt eller delvis då man varit 1–2 månader utan alkohol.

Uppdaterad 5.8.2020