Gå till sidans innehåll

Om titthålskirurgi

Vid en titthålsoperation gör man i stället för ett enda snitt ett eller flera små hål i operationsområdet, och via dem för man in en kamera och nödvändiga operationsinstrument till operationsområdet.

Vissa titthålsoperationer utförs via kroppens naturliga håligheter (t.ex. matstrupe, urinrör eller tårkanal) och andra perkutant, via huden (t.ex. titthålsoperation i bukhålan eller lunghålan).

Vid titthålsoperationer som utförs perkutant görs ett eller flera små hål i stället för ett hål, och via dem för man in kameraoptik och nödvändiga operationsinstrument till operationsområdet. Operationsinstrumenten är långskaftade tänger och saxar, som på bilden. Vid tillhålsoperationer kan man använda en 3D-skärm som gör det lättare att gestalta operationsområdet.

Koldioxidgas eller vätska för att förbättra sebarheten

För att utvidga operationsområdet, dvs. den hålighet som ska undersökas endoskopiskt, och för att förbättra sebarheten används koldioxidgas eller vätska.

Vid endoskopisk undersökning av bukhålan används gas. Mot slutet av operationen upphör gaspåfyllningen och bukhålan töms på gas. För vissa patienter orsakar gasen i bukhålan en övergående postoperativ smärta (smärta efter operationen) i axelpartiet. Smärtan beror på att gasen skapar en irritation i mellangärdet, men är ofarlig. Återhämtningen gynnas av att patienten tar smärtstillande läkemedel och rör sig inom ramen för vad operationen tillåter.

Om den vätska som används för att vidga operationsområdet blir kvar, kan den orsaka svullnad och smärta. Vätskan försvinner vanligen under operationsdagen och smärtan lättar när vävnadssvullnaden minskar.

Titthålskirurgi under narkos eller bedövning

Titthålskirurgi kan utföras under narkos eller bedövning. En stor del av de titthålsoperationer som görs perkutant kräver narkos. Om operationen görs under bedövning, kan du följa med operationen i en monitor.

Uppdaterad 22.10.2021