Gå till sidans innehåll

Direkt till operation (LEIKO)

LEIKO är en verksamhetsmodell som innebär att patienten kommer från hemmet till sjukhuset på operationsdagens morgon. I den här videon berättar Jukka Harju, specialist i gastroenterologisk kirurgi, om patientens ankomst till LEIKO-enheten på Jorvs sjukhus.

Patienten förbereder sig hemma för operationen enligt de föreskrifter som getts under förhandsbesöket. En sjukskötare ringer patienten och ger instruktioner dagen före operationen och meddelar ankomsttiden, ger instruktioner om läkemedelsbehandlingen på operationsdagen samt hur man bör förbereda sig inför operationen. Alternativt skickas informationen per SMS eller e-post, eller så ges den på polikliniken i samband med att man kommer överens om operationsdagen.

Efter förberedelserna på operationsdagen förs du till väntrummet och därifrån vidare till operationssalen i sällskap av en sjukskötare.

När operationen är över förs du till uppvakningsrummet där ditt tillstånd övervakas, och flyttas sedan till en vårdavdelning. Uppvakningsskötaren tar hand om ditt tillstånd och din förflyttning enligt anestesiologens anvisningar.

Uppdaterad 6.8.2020