Gå till sidans innehåll

Uppdatera din information på Mina Kanta-sidorna före operationen

Mina Kanta-sidorna är en e-tjänst för medborgare som visar information om en patient som registrerats av yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. På Mina Kanta-sidorna kan du på ett tryggt sätt ta del av dina patientuppgifter och elektroniska recept och patientuppgifterna för barn under tio år som du har vårdnaden om.

Patienten bör kvittera informationen på Mina Kanta-sidorna som läst och ställa in samtycken och eventuella förbud som gäller användningen av patientuppgifterna. Genom en kvittering på Mina Kanta-sidor bidrar du för din del till smidigare vårdarbete och patientsäkerhet.

Om du vill kan uppgifterna användas i hela Finland, oavsett om du använder offentlig eller privat hälso- och sjukvård. Att ge samtycke underlättar personalens arbete och förbättrar patientsäkerheten.

Du kan spara dina önskemål om behandling och organdonation på Mina Kanta-sidorna. Det är dock en bra idé att uttrycka din vilja på nytt när du kommer in för operation. Därför rekommenderar webbplatsen att du skriver ut viljeyttringen och tar det med dig till sjukhuset.

Uppdaterad 22.10.2021