Gå till sidans innehåll

Ta hänsyn till detta innan barnet ska opereras

Den behandlande avdelningen behöver få tillräckliga uppgifter om patienten för att vården och behandlingen ska vara trygg och säker.

För planeringen av narkos och bedövning behöver anestesiologen uppgifter om vikt, allmänkondition, tidigare narkoser, medicineringar och allergier.

Läkemedlen doseras före, efter och under operationen enligt barnets vikt. När det gäller små barn förändras vikten snabbt. Därför kontrolleras vikten på sjukhuset.

Patienten insjuknar före operationen

En lindrig snuva, hosta eller öroninflammation som är under behandling är vanligen inte något hinder för narkos. Operationsenheten tar reda på när patienten och hans eller hennes familj kan ha börjat få eventuella symtom på infektion, liksom resultaten av COVID19-testet. För andra instruktioner om coronavirus, kontakta den kirurgiska enheten.

Vid febersjukdomar ska barnet ha varit feberfri i minst tre (3) dagar och ännu längre vid luftvägsinfektioner med feber.

Ta snarast möjligen kontakt med sjukhuset, om barnet lider av någon barnsjukdom eller magsjukdom.

Vaccinationer

Informera vårdpersonalen vid sjukhuset, om barnet inte har fått de vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet.

I samband med vissa operationer får patienten inte vaccineras två veckor före eller efter ingreppet. Kontrollera med sjukhuset om det är tillåtet att ge vaccinationer.

Uppdaterad 22.10.2021