Gå till sidans innehåll

Sjukhusprästen på intensivvårdsavdelningen

Samtal med en sjukhuspräst är konfidentiellt och kräver ingen förberedelse.

En sjukhuspräst kan ge stöd i en livskris. Ett samtal med en präst är alltid konfidentiellt och kräver varken en religiös övertygelse, ett bestämt tema eller färdiga tankar. Med en präst kan du även ta upp tankar om osäkerhet och känslor om livet. Patienten, en anhörig eller någon från avdelningens personal kan kalla på sjukhusprästen.

Sjukhusprästen kan på begäran förrätta en bönestund och dela ut nattvarden. Om patienten vill kan sjukhusprästen också kontakta patientens religiösa samfund.

Sjukhusprästen kan fortsätta kontakten med patienten även efter intensivvårdsperioden, när patienten har flyttats till vårdavdelningen. Om du behöver andligt stöd efter utskrivningen kan du kontakta din församling.

Uppdaterad 24.11.2023