Gå till sidans innehåll

Kamratstöd till patienten och hens närstående

Kamratstöd är en viktig resurs för patienter och deras närstående efter en sjukdom, eftersom det ger möjlighet att dela erfarenheter med personer som befinner sig i en liknande situation.

Ibland kan kamratstöd från någon som har gått igenom samma sak vara till hjälp. Kamrathuset i Hälsobyn erbjuder kamratstöd för personer som insjuknat och deras närstående. På webbplatsen finns patientberättelser samt konkreta tips och kontaktuppgifter till patientföreningarnas kamratstödstjänster.

Om du inte vet vilken grupp du ska kontakta har Kamrathuset i Hälsobyn också en sökmotor som hjälper dig att hitta rätt stöd för din situation.

Uppdaterad 24.11.2023