Gå till sidans innehåll

Behandling av cirkulationssvikt på intensivvårdsavdelning

Cirkulationssvikt innebär otillräcklig blodcirkulationsfunktion i förhållande till kroppens behov. En otillräcklig blodcirkulation kan leda till funktionsstörningar i organen, eftersom blodcirkulationen har till uppgift att transportera syre, energi och byggmaterial till organen.

De vanligaste orsakerna till cirkulationssvikt är sepsis (blodförgiftning) orsakad av infektion, blödning eller uttorkning (till exempel på grund av diarré eller kräkningar) och olika funktionsstörningar i hjärtat. Eftersom obehandlad cirkulationssvikt är livshotande, vårdas patienter med cirkulationssvikt oftast på en övervaknings- eller intensivvårdsavdelning. Cirkulationssvikt är ett vanligt problem hos intensivvårdspatienter och upp till en tredjedel av intensivvårdspatienterna lider av någon grad av cirkulationssvikt.

Symtom på cirkulationssvikt

Vid cirkulationssvikt är blodtrycket vanligtvis lågt och man kan se förändringar i vävnadernas blodcirkulation. Huden kan till exempel vara kall och klibbig eller ha en onormal färg, urinutsöndringen kan vara knapp eller personen kan vara förvirrad eller sömnig och må allmänt dåligt och känna sig svag.

Behandling av cirkulationssvikt

Cirkulationssvikt behandlas genom att åtgärda orsaken och stödja blodcirkulationen. Blodcirkulationen kan stödjas genom intravenös vätskebehandling och läkemedel som höjer blodtrycket eller effektiverar hjärtfunktionen. Livsprocesserna hos en patient med cirkulationssvikt följs bland annat upp genom mätning av blodtryck, puls, elektrokardiogram och blodets syrehalt. Urinutsöndringen, medvetandet och andningen övervakas också regelbundet. Att de fungerar bra är ofta ett tecken på att blodcirkulationen är tillräcklig.

Uppdaterad 24.11.2023