Gå till sidans innehåll

Vem deltar i min vård på sjukhuset?

Ett multidisciplinärt team samarbetar kring frågor som gäller den som ska opereras – ända från beslutet om operation. Ta närmare reda på vem som sköter dina frågor på sjukhuset.

11 sökresultat

Ergoterapeut
En ergoterapeut kan hjälpa dig att hitta sätt att klara av vardagliga situationer och funktioner efter operationen. Det kan till exempel vara bra att anlita en ergoterapeut för Uppföljning och vård...
Fysioterapeut
Fysioterapeuten ger dig vägledning i rörelserelaterade frågor. Du kan till exempel få råd av din fysioterapeut om Hur du kommer igång efter operationen Hur du kan påskynda återhämtningen genom...
Laboratorieskötare
​Det kan hända att du har fått ta blodprov och en hjärtfilm före operationen. I det här fallet har du träffat en laboratorieskötare.
Mentalt stöd
Vårdpersonalen försöker identifiera det mentala stödbehovet hos den patient som kommer till operationen genom att observera patientens beteende, tal, kroppsspråk och lyssna på patienten. Stödet ges...
Operationsteam
Du träffar din kirurg senast på operationsdagen, innan du förs till operationssalen eller i operationssalen före operationen. Kirurgen är ofta samma läkare som du redan har träffat på polikliniken....
Patientombudsmannen
Om patientens behandling inte går som planerat finns patientombudsmannen där för att hjälpa till. Patientombudsmannen har till uppgift att informera om patienternas rättigheter och att främja...
Röntgenskötare och röntgenläkare
​Om du har genomgått bilddiagnostiska undersökningar före operationen har du träffat en röntgenskötare. Din röntgenläkare har undersökt dina bilder och skrivit ett utlåtande om dem. Bilden och...
Sjukskötare
När du anländer till sjukhuset tas du emot av en sjukskötare. Vanligtvis följer en sjukskötare också med dig eller hämtar dig till operationssalen, där du möts av operationsteamet.
Smärtbehandling
märtan efter operationen behandlas av din läkare och sjukskötare tillsammans med dig. Den smärtbehandlingsmetod som passar dig kan vara medicinsk eller icke-medicinsk, beroende på din situation. I...
Socialarbetare
​Vid behov kan du få individuell vägledning och råd av en socialarbetare inom hälso- och sjukvården. Du kan kontakta socialarbetaren via personalen på den vårdande avdelningen. Socialarbetaren kan...
Vårdplanerare
Vårdplaneraren är vanligtvis en sjukskötare. Sjukskötaren kallar patienten till den planerade operationen per telefon och/eller brev. Sjukskötaren intervjuar och vägleder patienten i att få...