Gå till sidans innehåll

Patientplatsen på intensivvårdsavdelningen

På intensivvårdsavdelningens patientplatser finns många apparater som kontinuerligt övervakar patientens tillstånd. Intensivvårdsavdelningens utrymmen är tillgängliga, så att man kan arbeta snabbt och säkert runt patienten.

Intensivvårdsavdelningens lokaler kan vara öppna utrymmen, eller så finns där huvudsakligen privata rum eller rum för flera personer. Obehindrad observation av patienter och samarbete mellan sjukskötare är avgörande på intensivvårdsavdelningen, oavsett utrymmena. Patientplatserna är åtskilda med flyttbara gardiner eller väggar för att skydda patienternas intimitet och skapa viss avskildhet.

Eftersom utrymmena är öppna kan patienterna störas av de ljud som människorna och maskinerna orsakar. Personalen, andra patienter och vårdapparatur, som infusionsautomater och patientmonitorer kan ha ljud dygnet runt. Även den normala verksamheten på intensivvårdsavdelningen, t.ex. behandlingsåtgärderna, öppnandet av olika förpackningar samt utrustning såsom telefoner och luftkonditionering, orsakar buller.

Uppdaterad 24.11.2023