Gå till sidans innehåll

När intensivvård inte främjar återhämtningen

Under intensivvården övervakas patientens återhämtning av ett multiprofessionellt team. Om behandlingen inte leder till framsteg kan man avstå från den.

Om tillfrisknandet inte går framåt som förväntat under intensivvårdsperioden eller om nya allvarliga problem uppstår, måste man bedöma om det är meningsfullt att fortsätta med intensivvården. Detta sker alltid på möten med flera specialister, det vill säga på vårdplaneringsmöten.

Om de i situationen insatta experterna på mötet är eniga om att en fortsatt behandling inte gynnar patienten utan i värsta fall förlänger det lidande som sjukdomen och behandlingen orsakar, fattas ett beslut om att avstå från intensivvård. På mötet kan man också besluta om att fortsätta behandlingsförsöket och ompröva situationen om en överenskommen tidsperiod.

Vårdplaneringsmöten hålls också för lägesbedömning och -planering om behandlingen förlängs.

Uppdaterad 24.11.2023