Gå till sidans innehåll

Behandling av akut leversvikt på intensivvårdsavdelning

Akut leversvikt är en livshotande sjukdom som kräver intensivvård.

När en person med frisk lever plötsligt drabbas av bristande leverfunktion talar man om akut leversvikt. Tillståndet är sällsynt, men livshotande.

Akut leversvikt kan orsakas av till exempel en virusinfektion, förgiftning, överdosering av läkemedel, autoimmun sjukdom, störningar i blodcirkulationen eller ämnesomsättningen. Till exempel är paracetamol, som är ett välkänt läkemedel, mycket skadligt för levern i doser över den rekommenderade dosen. Symtomen är varierande, bland annat buksmärtor, illamående och trötthet. Gula ögon eller gul hud är symtom på leversjukdom.

Man talar separat om en plötslig försämring av leverfunktionen vid kronisk leversjukdom. Detta är vanligare än en akut sjukdom. Den utlösande faktorn är ofta en infektion eller en blödning, eller någon av de tidigare nämnda orsakerna. Symtomen kan vara till exempel illamående, kräkningar, magsmärtor, svullen buk, sömnighet, förvirring och gulsot.

Det är viktigt att upptäcka en leversjukdom i tid. Man försöker identifiera orsaken för att förhindra att skadan förvärras. Orsaken kan förbli okänd. Leverskador kan leda till en allmän inflammatorisk reaktion i hela kroppen och störningar i andra livsprocesser. Syftet med livsuppehållande behandling är att förhindra att leverskadan utvecklas till en multiorganskada.

Med intensivvården strävar efter att ge levern tid att återhämta sig från skadan. Andningssvikt kan behandlas med respirator. Blodcirkulationen kan stödjas med vätskebehandling och läkemedel. Vid behov används lugnande läkemedel och nedsövning för att hantera förvirring och rastlöshet. Vid vissa förgiftningar kan man ha nytta av dialys eller leveralbumindialys (MARS) för att ge levern extra tid att återhämta sig.

Om tillståndet trots behandling utvecklas till en allvarlig skada på flera organ är chanserna till återhämtning små. Då bedöms möjligheten till en levertransplantation. Om man bestämmer sig för levertransplantation kan man med hjälp av dialys eller leveralbumindialys (MARS) få mer tid på sig att hitta ett lämpligt transplantat. På detta sätt kan man tillfälligt ersätta lever- och njurfunktionerna. En levertransplantation kräver noggrann behandling och ett åtagande om en permanent medicinering för att förhindra att kroppen stöter bort den nya levern.

Uppdaterad 24.11.2023