Gå till sidans innehåll

Störningar i medvetandegrad som orsak till intensivvård

Det finns flera orsaker till störningar i medvetandegraden, men vanligtvis misstänks någon händelse som har med hjärnans funktion att göra. Exempelvis hjärnskador, -blödningar och -infarkter, inflammationer i det centrala nervsystemet och långvariga epileptiska anfall leder till intensivvård.

Vid allvarliga hjärnhändelser är medvetandegraden nästan alltid nedsatt i någon grad, från lätt sömnighet till djup medvetslöshet. Dessutom kan hjärnrelaterade symtom visa sig i form av förvirring, onormalt beteende och anfall som kan verka konstiga och skrämmande för anhöriga och patienter. Ibland har patienterna också levande minnen av symtomen.

Ofta måste sjukdomen och dess symtom som lett till intensivvård behandlas genom att patienten hålls i konstgjord koma under långa perioder. Livsprocesserna övervakas hela tiden, och till exempel smärta bedöms och behandlas effektivt.

Efter en allvarlig hjärnhändelse lider patienterna ofta av en mängd olika neurologiska symtom. Det kan handla om problem med tänkandet (t.ex. koncentrations- och minnesproblem), talsvårigheter och förlamning. Vid en hjärnhändelse störs hjärnans funktion vanligtvis mycket snabbt (på några sekunder eller minuter), men det kan ta mer än ett år innan hjärnan återhämtar sig efter händelsen. Symtomlindring och återställande av hjärnfunktionen sker dock snabbast under de första veckorna och månaderna.

Uppdaterad 24.11.2023