Gå till sidans innehåll

Behandling av andningssvikt på intensivvårdsavdelning

Andningssvikt är en organsvikt som innebär att lungorna inte kan ta upp tillräckligt med syre. Andningssvikt är en vanlig orsak till intensivvård.

En intensivvårdspatient får hjälp med att andas på intensivvårdsavdelningen

Andningssvikt orsakas av en funktionsstörning i andningsorganen, vilket leder till ett försämrat intag av livsviktigt syre eller avlägsnande av koldioxid. Andningen blir då tyngre, och man talar om ett ökat andningsarbete.

Andningssvikt kan orsakas av många sjukdomar eller skador som påverkar lungorna, blodtillförseln till lungorna eller bröstkorgen. Sådana är exempelvis

  • lunginflammation

  • revbensfrakturer

  • lungembolism

  • inandning av rök

  • svår astma.

Även problem med nervsystemet eller andningsmusklerna kan påverka andningen.

På intensivvårdsavdelningen behandlas andningssvikt genom att patienten får syrgas, antingen via en näsgrimma eller ansiktsmask. Ökat andningsarbete kan underlättas med hjälp av respiratorvård som stöd för andningen.

Ofta behövs också så kallad invasiv respiratorvård, vilket innebär att patienten kopplas till en respirator. I detta fall måste en andningstub föras in i luftvägarna och anslutas till en respirator. När en andningstub används är patienterna vanligtvis nedsövda, eftersom slangen känns obekväm i halsen och orsakar hosta. Om en sådan behandling blir långvarig och man vill rehabilitera patienten i vaket tillstånd ersätts andningstuben med en kanyl i halsen till luftvägarna. Ingreppet kallas trakeostomi och innebär att man gör en öppning in till luftstrupen. Det är mindre obehagligt och kräver ingen annan nedsövning än vid själva införandet.

Patienterna vårdas också med lägesbehandling, rehabilitering och andningsfysioterapi. Inom intensivvården är syftet endast att ge tillfällig respiratorvård. Med moderna respiratorer kan man gradvis öka patientens egen andning beroende på situationen.

Andningstuben tas bort när andningssvikten avtar och man tror att patienten kan andas själv med hjälp av syrgas. Trakealkanylen är lätt att ta bort och lämnar endast ett litet ärr på halsen.

Patienter med andningssvikt som fått intensivvård återhämtar sig vanligtvis bra, men återhämtningen kan vara långvarig och ta flera veckor eller månader. Både på intensivvårdsavdelningen och på vårdavdelningen ges rehabiliteringsinstruktioner, och andningsövningar bör också göras hemma enligt fysioterapeutens anvisningar.

Uppdaterad 24.11.2023