Gå till sidans innehåll

Kontrollera din förhandsinformation och dina kontaktuppgifter före operationen

Fyll i och kontrollera dina förhandsuppgifter innan du åker till sjukhuset. Du kan fylla i dina uppgifter antingen på en pappersblankett eller elektroniskt enligt den kirurgiska enhetens anvisningar.

Med förhandsuppgifter avses underliggande sjukdomar, medicinering, tidigare operationer och allergier. Det är viktigt att informera vårdpersonalen om dessa så att de kan förbereda sig på din operation på rätt sätt.

Om du är osäker på om det lönar sig att berätta om något, är det vanligtvis värt det.

Patientens operationsduglighet och nödvändiga undersökningar bedöms dels utifrån förhandsuppgifterna. Dessutom används förhandsinformationen för att överväga behovet av preoperativ medicinering.

Att plötsligt avbryta medicineringen kan öka riskerna i samband med en operation. En del läkemedel och naturprodukter kan i sin tur orsaka problem, till exempel genom att sänka blodtrycket eller öka risken för blödning. Därför är det viktigt, att de receptbelagda läkemedel som du använder och som framgår av förhandsuppgifterna är uppdaterade.

Kom också ihåg att ange de tillskott och naturprodukter som du använder, utöver själva läkemedlen.

Uppdaterad 22.10.2021