Gå till sidans innehåll

Sepsis som orsak till intensivvård

Sepsis är en medicinsk nödsituation som tidigare kallades blodförgiftning. På intensivvårdsavdelningen stöds sepsispatientens livsprocesser för att ge kroppen tid till återhämtning.

Vid sepsis utlöser infektionen en så stark försvarsreaktion i kroppen att livsprocesserna kan störas. Vanligtvis påverkas njurarna, lungorna och blodcirkulationen. När blodcirkulationen störs allvarligt av en infektion kallas tillståndet septisk chock. I princip kan alla infektioner leda till sepsis. Vem som helst kan insjukna i sepsis, men små barn, åldringar, personer med flera sjukdomar och immunbrist löper större risk att drabbas.

Det är viktigt att identifiera sepsis så tidigt som möjligt eftersom tidig behandling förbättrar överlevnaden. Det är inte alltid lätt att identifiera sepsis, eftersom symtomen kan vara vaga, såsom feber och frossa, minskad urinutsöndring, förvirring, men många som har haft sepsis berättar att skillnaden jämfört med vanliga infektioner var känslan av att vara dödssjuk vid sepsis.

Den viktigaste behandlingen av sepsis är att behandla infektionen. Detta görs vanligtvis med antibiotika, men kirurgisk behandling kan också behövas om infektionen till exempel orsakas av en tarmperforering eller om infektionen har lett till en böld. Störningar i livsprocesserna kan kräva stödjande vård, t.ex. respiratorvård eller dialys. I detta fall behandlas patienten på en övervaknings- eller intensivvårdsavdelning.

Livsprocesserna hos en patient med sepsis övervakas bland annat genom regelbunden mätning av blodtryck, puls, elektrokardiogram och blodets syremättnad. Urinutsöndringen, medvetandet och andningen övervakas också regelbundet.

På intensivvårdsavdelningen stöds patientens livsprocesser för att ge kroppen tid att läka. Blodcirkulationen kan stödjas till exempel med hjälp av vätsketerapi och läkemedel som höjer blodtrycket eller förbättrar hjärtfunktionen. Andningen kan stödjas med hjälp av respiratorvård. Vid respiratorvård sövs patienten vanligen ner och en andningstub förs in i luftvägarna under narkos och kopplas till en respirator. Vid behov kan njurfunktionen stödjas med dialys. Patientens näringsintag och rehabilitering sköts under hela intensivvårdsperioden, även medan patienten är nedsövd.

Trots intensivvård drabbas en person med sepsis ofta av ytterligare sjukdomar, och återhämtningen kan ta lång tid. Patienter på intensivvårdsavdelningen kan till exempel drabbas av förvirring eller delirium eller behandlingsrelaterade infektioner, eftersom kroppens försvar även mot patogener, som vanligtvis är ofarliga, kan äventyras av sepsis. Vissa patienter med sepsis kan ha försvagad hälsa även efter intensivvård.

Uppdaterad 24.11.2023