Gå till sidans innehåll

Intensivvård vid svår luftvägsinfektion

Lunginflammation är hos vuxna oftast en bakteriesjukdom som behandlas med antibiotika, antingen via munnen eller intravenöst. Omkring hälften av alla som får lunginflammation behöver till en början sjukhusvård. Ibland kräver lunginflammation intensivvård.

Vissa lunginflammationer som orsakas av bakterier och virus, såsom coronavirus, kan kräva långvarig intensivvård, och vid behov kan andningen stödjas med respirator. I lindrigare fall kan det räcka med syrgasbehandling med mask.

Det finns inget egentligt botemedel mot en lunginflammation orsakad av virus, men vissa läkemedel kan användas för att kontrollera den allvarliga inflammatoriska reaktionen. En lunginflammation orsakad av bakterier behandlas med antibiotika. Patienten kopplas till en respirator om de egna krafterna börjar svikta till följd av tungt andningsarbete. Invasiv respiratorvård kräver narkos åtminstone till en början. Under narkos övervakas livsprocesserna kontinuerligt och i respiratorn kan man välja det stöd som behövs, vanligtvis så att patienten andas åtminstone lite på egen hand medan hen är kopplad till maskinen.

En svår hostretning kan kräva djup nedsövning, men vanligtvis hålls dagligen pauser från nedsövningen. I genomsnitt har intensivvården av patienter med lunginflammation pågått i ca 2–3 dygn, men i synnerhet vid lunginflammation orsakad av coronaviruset har behandlingen ibland pågått i upp till flera veckor.

Vid allvarlig andningssvikt kan patienten vändas på magen under narkos, vilket kan underlätta andningen. Att ligga på magen kan också hjälpa en vaken patient som andas själv. Även om man vid liggande på magen försöker ge patienten en så bekväm ställning som möjligt, kan behandlingen leda till nervskador, problem med axelleden eller trycksår i till exempel ansiktet, bäckenet eller bröstkorgen.

För många tidigare friska personer kan det plötsliga behovet av intensivvård, behovet av att förlita sig på andras hjälp och rädslan för en allvarlig sjukdom vara en mycket svår upplevelse.

Uppdaterad 24.11.2023