Gå till sidans innehåll

Patientdagbok under intensivvården

På intensivvårdsavdelningen kan man föra dagbok åt en patient under den tid som hen själv inte klarar av att följa med det som händer runt omkring. När patienten återhämtar sig kan hen med hjälp av dagboken ta del av vårdenperiodens händelser.

Syftet med en patientdagbok är att hjälpa patienten att komplettera sina minnen från vistelsen på intensivvårdsavdelningen och förbättra patientens möjligheter att klara sig psykiskt efter sjukhusvården. Forskning visar att en dagbok kan minska förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom hos intensivvårdspatienter och hjälpa dem att bättre gestalta sin intensivvård. I Europa är det vanligt att anhöriga skriver dagböcker, men det är inte lika vanligt förekommande i Finland.

Texten i patientdagboken bör vara begriplig, kort och koncis snarare än mycket detaljerad. Dagboken kan skrivas av alla som deltar i vården. Texter från anhöriga och vänner kan omfatta sådant som är viktigt för patienten, t.ex. dikter.

De som har störst nytta av en patientdagbok är neurologiska patienter och patienter som tillbringar flera dagar på intensivvårdsavdelningen.

Uppdaterad 24.11.2023