Gå till sidans innehåll

Socialarbetaren på intensivvårdsavdelningen

Socialarbetaren erbjuder patientens anhöriga samtalshjälp, mentalt stöd och hjälp med praktiska arrangemang.

Intensivvårdsavdelningens socialarbetare är till för patienterna och deras anhöriga. Hen arbetar som sakkunnig inom socialarbete och är en integrerad del av det multidisciplinära teamet. Arbetet som socialarbetare på intensivvårdsavdelningen är mångsidigt och omfattande.

Mental hjälp och stöd

Att bli inlagd på intensivvården är ofta oväntat och orsakar alltid oro för dem som står patienten nära. Att ta hand om och stödja anhörigas välbefinnande är en viktig del av en god helhetsvård för en intensivvårdspatient. Vid behov ordnar socialarbetaren krishjälp för de anhöriga, vilket innebär att en krisarbetare ger akut, kortvarig hjälp och bedömer behovet av fortsatt vård.

Rådgivning i praktiska frågor

Socialarbetaren bedömer intensivvårdpatientens sociala situation och ger individuella och konkreta råd till de anhöriga i praktiska frågor som rör patienten. Socialarbetaren ger t.ex. råd om hur de anhöriga kan trygga patientens utkomst under sjukdomstiden, hur de kan betala patientens räkningar och vilka praktiska arrangemang de kan göra för att se till att patientens dagliga liv utanför sjukhuset fortsätter så normalt som möjligt.

Socialarbetaren kan kontaktas med låg tröskel per telefon eller via vårdpersonalen. Tjänsterna är konfidentiella och kostnadsfria för patienterna och deras anhöriga.

Uppdaterad 24.11.2023