Gå till sidans innehåll

Gå på planerade undersökningar och förhandskontrollen före din operation

Gå på laboratorieundersökningar enligt de anvisningar du fått.

Laboratorieundersökningarna görs som regel 1–2 veckor före operationen.

Ett korstest, det vill säga ett förenlighetsprov för möjlig blodtransfusion tas tidigast fem dagar före operationen på sjukhusets laboratorium. Detta test tas inte i samband med alla operationer.

INR-testet, som mäter blodets koagulationsförmåga, tas en vecka före operationen och på operationsdagens morgon med tanke på avbrytande av antikoagulationsmedicinering och eventuell överbryggning.

Överbryggning innebär att man slutar med blodförtunnande medel som tas via munnen några dagar före operationen och ersätter det med ett heparinpreparat. Utifrån blodkoagulationsvärdet bedöms patientens s.k. operations- och bedövningsduglighet.

I samband med vissa sjukdomar, medicineringar och operationer görs ett förhandsbesök hos kirurgen och/eller anestesiläkaren. Under besöket preciseras operationsplanen och förberedelserna. I samband med detta har patienten möjlighet att komplettera sina förhandsuppgifter eller ställa frågor om saker som hen funderar på.

Uppdaterad 27.10.2021