Gå till sidans innehåll

Att skrivas ut efter en operation

Du kan skrivas ut från avdelningen, uppvakningsrummet eller utskrivningsavdelningen. Vilken typ av utskrivning man väljer beror på ingreppet, patientens allmäntillstånd och levnadsförhållanden.

Som dagkirurgisk patient skrivs du ut samma dag, från uppvakningsrummet nästa dag och från avdelningen i genomsnitt 1–3 dagar efter operationen.

Vilken typ av utskrivning man väljer beror på ingreppet, patientens allmäntillstånd och levnadsförhållanden. Det är alltid den vårdande läkaren som fattar beslut om utskrivning.

Vid den dagkirurgiska enheten kontrolleras att du mår tillräckligt bra för att skrivas ut. Sjukskötaren går tillsammans med dig igenom anvisningarna för hemvård och fortsatt vård. Ifall du inte mår tillräckligt bra, dvs. ifall du inte uppfyller kriterierna för utskrivning, så blir du flyttad till en vårdavdelning för fortsatt vård I detta fall skrivs du ut 1–3 dagar efter ingreppet, när du mår tillräckligt bra.

Efter operationen skriver sjukskötaren ut den dagkirurgiska patienten när kriterierna för utskrivning har uppfyllts.

Kriterium

Kriteriet uppfylls när...

Blodcirkulation, andning

Patientens puls och blodtryck är stabila i en timme före utskrivning.

Medvetandegrad

Patienten vet var hen befinner sig. Patienten kan ta emot anvisningar om hemvård.

Smärta

Patientens smärta är under kontroll och kan lindras med smärtstillande läkemedel som kan tas hemma.

Illamående

Patienten lider inte av illamående som inte kan behandlas med läkemedel.

Mat och dryck

Patienten kan dricka och eventuellt äta.

Att röra på sig

Patienten kan röra sig med hjälp av kryckor eller helt utan stöd.

Urinering

Patienten bör urinera innan hen skrivs ut.

Ledsagare

Patienten bör ha en ledsagare och en vuxen med sig fram till nästa morgon. Om patienten åker hem ensam med taxi, bör patienten tas emot av en vuxen person hemma.

Om du åker hem på operationsdagen, kan en vuxen eller en FPA-godkänd taxichaufför hämta dig. Dessutom måste en vuxen person ta emot dig hemma. Personen måste stanna med dig över natten och i eventuella problemsituationer kunna ringa till din vårdplats eller till jouren i ditt ställe. Din vårdplats ger dig ett intyg och instruktioner för användning av FPA-taxi.

Du får inte köra bil under de första 24 timmarna efter operationen på grund av din medicinering. Läkemedlen du får under operationen har en negativ effekt på din reaktionsförmåga och uppmärksamhet. Det är tryggt att köra bil först efter att det gått en tillräckligt lång tid sedan operationen.

Utskrivning från uppvakningsrummet sker inom 24 timmar efter operationen, antingen direkt från uppvakningsrummet eller via dagkirurgiska avdelningen.

Utskrivningen följer kriterierna för utskrivning från dagkirurgi (se Utskrivning som dagkirurgisk patient ovan).

Din operation och ditt tillstånd avgör när du skrivs ut från avdelningen. Innan du åker hem får du recept och anvisningar för hemvård och efterkontroll både muntligt och skriftligt.

Du får direktiv och råd av både läkaren och sjukskötarna. Vid behov kan patientens närstående delta i diskussionen eller så kan direktiven repeteras med dem.

Sjukhuset tar hand om anordnandet av vårdplats för fortsatt vård samt transport till den fortsatta vården, ifall du inte får åka hem direkt från sjukhuset.

Uppdaterad 22.10.2021