Gå till sidans innehåll

Förgiftning som orsak till intensivvård

Vid allvarlig förgiftning kan patienten behöva intensivvård.

Behandlingen av förgiftning varierar beroende på orsaken till förgiftningen. För vissa läkemedel finns det ett motgift. För att minska absorptionen av läkemedlet ges patienten i de flesta fall medicinskt kol, antingen oralt eller genom en magsond om patienten är medvetslös.

En medvetslös patient vårdas i respirator tills hen vaknar upp. Vid vissa förgiftningar avlägsnas läkemedlet från blodcirkulationen genom dialys. Den värsta faran försvinner vanligtvis inom några dagar.

Om förgiftningen misstänks bero på en avsiktlig överdosering av ett läkemedel genomgår patienten en psykiatrisk utvärdering under återhämtningsfasen för att planera den fortsatta vården.

Uppdaterad 24.11.2023