Gå till sidans innehåll

Patientsäkerheten på operationsavdelningen

Patientsäkerhet är ett samarbete mellan vårdpersonalen och patienterna samt deras anhöriga.

Patientsäkerhetsarbetet bygger på riskbedömning, kontinuerlig utveckling av arbetet och upprätthållande av säkerhet. Syftet är att minimera de vårdrelaterade skador som går att förebygga.

Mänskliga misstag kan undvikas genom att minska sådana arbetsprocesser som bygger på minnet samt genom att följa klara och tydliga kontrollrutiner i olika skeden av vårdprocessen.

Patientsäkerhet är ett samarbete mellan vårdpersonalen och patienterna samt deras anhöriga. Öppen kommunikation är en viktig del av patientsäkerheten. Det är därför viktigt att den information du lämnar är aktuell och korrekt.