Gå till sidans innehåll

Att återhämta sig från intensivvård

En allvarlig sjukdom och intensivvård kan påverka ditt liv på många sätt. Oroa dig inte för sena symtom.

Intensivvård och sjukdomen som ledde till den kan tära överraskande mycket på resurserna. Numera har man börjat använda termen "postintensivvårdssyndrom", som kan innefatta sämre fysisk, psykisk och kognitiv funktionsförmåga. Många tillfrisknar snabbt, men omkring 30 procent får sena symtom som kan ta sig uttryck på många olika sätt och vara förenade med själva sjukdomen eller behandlingarna.

Det är viktigt att förstå att postintensivvårdssyndrom och de specifika problem som är förknippade med intensivvård inte nödvändigtvis är så välkända bland vårdpersonalen. Det är möjligt att man inte alltid kan koppla dina symtom till den här helheten. Framöver är det skäl att tala om din intensivvårdsperiod med din läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Detta är särskilt viktigt om du under behandlingsperioden har medfört behov av respiratorvård, störningar i njurfunktionen eller förvirring.

Uppdaterad 24.11.2023