Gå till sidans innehåll

Den fysiska funktionsförmågan efter intensivvård

Intensivvård försvagar patientens fysiska prestationsförmåga. Återhämtningen kan ta flera månader och kan stödjas till exempel av fysioterapi.

Fysisk prestationsförmåga påverkas av många faktorer, t.ex.

  • andningsorganens tillstånd

  • blodcirkulationens tillstånd

  • stöd- och rörelseorganens tillstånd

  • smärttillstånd och näringsstatus.

Alla dessa kan ha förändrats efter behandlingen, beroende på diagnosen och behandlingens längd.

Lungornas läkning kan vara långsam och ännu ofullständig. Förutom i lungorna kan det förekomma svaghet i andningsmuskulaturen efter respiratorbehandling, men en förbättring sker nog med tiden. Andningsövningar kan stärka andningsmusklerna.

Det är mycket vanligt att muskelmassan försvagas under sjukhusvistelsen, vilket beror på låg rörlighet under behandlingen. En gradvis ökning av den fysiska aktiviteten är en bra grundregel, som också lämpar sig för tillfrisknande av hjärt- och kärlsystemet. Pressa dig inte för hårt, utan gör hellre dagliga små turer och öka avståndet gradvis.

Uppföljning av blodvärden

Blodets hemoglobinnivå sjunker ofta ganska mycket under intensivvården, vilket också kan orsaka trötthet. En kontroll av blodstatus i samordning med din egen hälsostation kan vara bra om ditt tillstånd förbättras långsamt och det inte finns några andra överenskomna kontroller inom specialistvården. Järntillskott eller näringsråd kan behövas.

Förändringar i näringsstatus

Näringsstatus kan försämras på grund av en allvarlig sjukdom. Viktminskningen kan uppgå ända till 10 procent av den tidigare vikten. Vikten försvinner ofta från muskulaturen, även om man får näring under behandlingen. En svår sjukdom kan påverka hur kroppen tar upp näring. Det är vanligt att man har dålig aptit eller sväljsvårigheter efter respiratorvård. Mag-tarmkanalens funktion kan också tillfälligt förändras. Kontakta din behandlande läkare om du har mycket svårt att svälja och inte kan äta, eller om försöken att svälja leder till att maten hamnar i luftvägarna.

  • Ät ofta och små mängder åt gången.

  • Ät mat som du tycker om. Återhämtning kräver mycket energi, och bantning med diet kommer inte på fråga under återhämtningstiden.

  • Ät mångsidigt och hälsosamt.

  • Undvik alkohol, eftersom energin som den ger saknar näringsämnen och belastar utöver levern även kroppen, försvagar immuniteten och försvårar också den mentala återhämtningen.

  • Kontakta din vårdenhet eller din hälsostation om viktminskningen fortsätter.

Uppdaterad 24.11.2023