Gå till sidans innehåll

Vård i livets slutskede och att avstå från intensivvård

Man avstår från intensivvård när patienten inte längre gagnas av den. I sådana fall inriktas behandlingen på att lindra symtomen och tillåta en naturlig död.

Att avstå från intensivvård innebär inte att all vård upphör. Målet med vården ändras bara från återhämtning till symtomlindring och god palliativ vård. Detta innebär att när de anhöriga har haft möjlighet att besöka patienten upphör stödet av livsprocesserna som skett med hjälp av maskiner och starka läkemedel.

Smärt- och ångestlindringen fortsätter med smärtstillande läkemedel, lugnande läkemedel och vid behov narkos samt en god basvård, som renlighet och omvårdnad. Man strävar efter att uppfylla önskemål som man vet att patienten har och vanligtvis erbjuds också möjligheten till en samtal med sjukhusprästen, som enligt önskemål från patienten eller anhöriga kan hålla en kort andaktsstund oavsett religion. Anhöriga erbjuds information om stöd vid sorg och hjälp med praktiska arrangemang.

Uppdaterad 24.11.2023