Gå till sidans innehåll

Livet efter intensivvården: Sepsis

Effekterna av sepsis kan vara kvar efter sjukhusvistelsen.

Sepsis kan ge patienten långvariga symtom som det tar tid att rehabilitera sig från. Sådana symtom är till exempel

 • nedstämdhet

 • tankesvårigheter

 • koncentrationssvårigheter

 • svårigheter att svälja

 • muskelsvaghet

 • sömnsvårigheter

 • minnesproblem

 • utmattning

 • ångest.

På grund av infektionsrisken är det en bra idé att ta hand om sin egen infektionsrisk så mycket som möjligt.

 • Se till att dina vaccinationer är aktuella.

 • Vaccinera dig mot pneumokocker.

 • Ta ett årligt influensavaccin.

 • Ta vaccinet mot coronavirus när det rekommenderas. Virussjukdomar är förknippade med risk för följdsjukdomar orsakade av bakterier. Genom att vaccinera dig minskar du risken också för dessa sjukdomar.

 • Lär dig att känna igen symtomen på sepsis och sök vård i tid.

Andra faktorer som minskar risken för återfall i sepsis:

 • En hälsosam livsstil och god hygien.

 • Tvätta händerna efter toalettbesök, kontakt med djur, att du har snutit dig och hanterat rått kött.

 • Rengör dina sår noggrant.

 • Ta hand om dina tänder och din munhälsa.

 • Känn igen symtomen på sepsis och uppsök vård i tid om du har en infektion.

 • Följ läkarens anvisningar, till exempel om du har ett främmande föremål i kroppen, exempelvis en kärlkateter.

Uppdaterad 24.11.2023