Gå till sidans innehåll

Från operationssalen till uppvakningen

När du kommer till uppvakningsrummet känner du dig trött och "flummig", särskilt om du har blivit nedsövd. Du börjar må bättre inom en timme eller två, när sömnmedlens verkan avtar.

I uppvakningsrummet tas du emot av en sjukskötare som får en noggrann redogörelse om uppföljningen och medicineringen som du fått under operationen samt dina preliminära uppgifter. Sjukskötaren tar också hand om andra patienter, men är hela tiden tillgänglig för dig.

Eftersom det ofta finns många patienter i uppvakningsrummet samtidigt, bör högljudd diskussion och oljud undvikas. På det sättet kan man säkerställa att alla kan återhämta sig från operationen och vakna upp i sin egen takt.

Det är inte önskvärt att anhöriga kommer till uppvakningsrummet utan en motiverad anledning. Detta är vanligtvis motiverat för tolkar och barns föräldrar.

Övervakning av blodtryck, puls och andning fortsätter i uppvakningsrummet. Blödning från sår, hur bedövningen avtar eller du vaknar upp från narkosen övervakas också. Nedsövda patienter får ofta extra syrgas genom en syrgasmask eller näsgrimma.

Smärtbehandling och behandling av illamående påbörjas redan under operationen, och fortsätter även efter det. I uppvakningsrummet ges smärtstillande läkemedel och läkemedel mot illamående vanligen via en venkateter, så att de verkar snabbt. Effekten av smärtstillande läkemedel övervakas med hjälp av smärtmätare.

Smärtan kan också lindras med hjälp av kylförpackningar och lägesbehandling. En effektiv smärtbehandling förhindrar att smärtan blir långvarig.

Ibland kan ofrivilliga muskelskakningar uppstå efter bedövning och narkos. Det är ofarligt, men obehagligt. Detta kan bero på bedövningsmedlet och/eller kyla. Skakningarna behandlas med värmefiltar och läkemedel

Hur länge du övervakas beror på operationen och på hur du mår, och fortsätter så länge att den postoperativa smärtan och blödningen är under kontroll och ditt tillstånd är stabilt.

Uppdaterad 22.10.2021