Gå till sidans innehåll

När sker överföringen från intensivvård till vårdavdelning?

Intensivvårdsläkaren som behandlar patienten fattar beslutet att flytta patienten till fortsatt vård tillsammans med läkarna inom olika specialiteter.

När kan patienten flyttas till en vårdavdelning?

  • Patienten ska kunna andas med hjälp av en näsgrimma eller syremask.

  • Patienten måste kunna hosta ordentligt själv.

  • Patienten ska kunna använda larmklockan.

  • Blodtrycket måste hållas inom det normala området med hjälp av läkemedel som tas via munnen.

  • Smärtan ska kunna hållas under kontroll med hjälp av läkemedel som tas via munnen, epiduralbedövning eller en smärtpump som gör det möjligt för patienten att själv dosera läkemedlet på ett säkert sätt.

  • Patienten får inte vara förvirrad på ett riskfyllt sätt.

  • Patienten får inte vara i omedelbar livsfara.

När alla kriterier är uppfyllda och läkaren så beslutar är det dags att flytta patienten till en vårdavdelning. Den egna sjukskötaren eller den skiftesansvariga sjukskötaren kommer överens med den mottagande avdelningen om när de kan ta emot patienten.

Vad görs före patienten flyttas till vårdavdelningen?

Innan patienten flyttas tar man bort den artärkateter som har mätt blodtrycket och som har använts för blodprov. Artärkatetern har suttit i artären, så man måste trycka på kateterstället i några minuter och lägga ett tryckförband för två timmar. Även ett litet hål i artären blöder lätt och rikligt.

Den centrala venkatetern i halsen kan tas bort om patienten kan äta och dricka och om behovet av direkt intravenös medicinering inte är kontinuerligt. Vid frekvent intravenös medicinering, såsom antibiotika, konstant behov av vätska eller intravenös näring är skäl att lämna kanylen på plats. I händelse av en nödsituation säkerställer man att patienten har en venförbindelse via en venkanyl på handryggen eller i armen.

Patienten har alltid kvar urinvägskatetern när hen lämnar intensivvårdsavdelningen. Behovet av den bedöms sedan på nytt på vårdavdelningen.

Tillhörigheter tas från det låsförsedda skåpet till patientplatsen och tillsammans med patienten kontrollerar man att allt finns kvar. De anhöriga informeras om att patienten flyttas till en vårdavdelning.

Ofta för den egna sjukskötaren patienten till vårdavdelningen och avlägger rapport om patientens tillstånd och planer för vårdavdelningens sjukskötare. Överföringsrapporten är det viktigaste skedet i hela flyttningen för att patientens behandling ska fortsätta som planerat och vårdavdelningen är medveten om allt som rör vården.

Uppdaterad 24.11.2023