Gå till sidans innehåll

Personalen på intensivvårdsavdelningen

På intensivvårdsavdelningen arbetar personal som är specialutbildad inom intensivvård.

På intensivvårdsavdelningen behövs mångsidig kompetens. Sjukskötare och läkare behövs naturligtvis på avdelningen, men andra personer som dagligen arbetar på intensivvårdsavdelningen är också mycket viktiga

  • sekreterare

  • lokalvårdare

  • instrumentvårdare

  • farmaceuter

  • fysioterapeuter

  • läkemedelsarbetare

  • fastighets- och instrumentskötare.

Varje patient på intensivvårdsavdelningen har en egen behandlande läkare. Det kan vara en specialläkare eller en läkare under specialistutbildning som övervakas av en specialläkare. De läkare som arbetar på intensivvårdsavdelningar är oftast specialister i anestesiologi och intensivvård och särskilt specialiserade inom intensivvård.

På intensivvårdsavdelningen finns en läkare dygnet runt under alla veckodagar. Efter tjänstetid har jourläkaren ansvar för fler patienter än under dagen. Därför utförs de flesta behandlingsåtgärderna, patientundersökningarna och planeringen av behandlingen under dagtid. Detta är också ändamålsenligt med tanke på patientens dygnsrytm.

Den behandlande läkaren ansvarar för all patientvård och samordnar planeringen av behandlingen tillsammans med flera konsulterade läkare från andra specialiteter. Den behandlande läkaren diskuterar med patientens anhöriga och informerar dem om situationen och planerna. Läkaren kan rådfrågas i frågor som gäller intensivvården, även efter intensivvården.

På intensivvårdsavdelningen har varje patient en egen sjukskötare. Sjukskötaren känner patienten bäst och håller i alla trådar gällande vården. Sjukskötaren vet hur man använder all utrustning som är kopplad till patienten och kan ofta förutse förändringar i patientens tillstånd.

Den egna sjukskötaren har till uppgift att övervaka patientens livsfunktioner och hjälpa patienten på det sätt som krävs. Den egna sjukskötaren ser till att patienten får tillräckligt med läkemedel och vätska dygnet runt. Hen tar hand om patientens basvård och lägesbehandling under dagen. Den egna sjukskötaren ansvarar för att den behandling som läkaren ordinerat utförs och att medicineringen sker enligt schemat. Om möjligt planerar hen också dagsprogrammet tillsammans med patienten.

När den egna sjukskötaren håller en paus övervakas patienten av en annan sjukskötare, som har fått den viktigaste patientinformationen av den egna sjukskötaren. På intensivvårdsavdelningen övervakas patienten hela tiden.

Den egna sjukskötaren har kontakt med de anhöriga och informerar dem om patientens tillstånd och hjälper dem att hantera situationen.

Fysioterapeuten gör en bedömning av patientens tillstånd, ork och resurser flera gånger om dagen. Utgående från bedömningen fastställs behovet av fysioterapi och rehabilitering samt deras innehåll. Fysioterapeuten handleder och sporrar patienten att uppnå sin tidigare funktionsförmåga och uppmuntrar så ofta som möjligt till att ta egna initiativ.

När en patient ligger i respiratorvård på intensivvårdsavdelningen ger fysioterapeuten patienten assisterad och aktiv rörelseterapi för extremiteterna. Tillsammans med vårdpersonalen ansvarar fysioterapeuten för lägesbehandling och lägesändring.

När respiratorvården avslutas påbörjar och handleder fysioterapeuten patienten i effektiva andningsövningar (blåsningar och hostningar) samt aktiva sitt-, stå- och gå övningar. Fysioterapeuterna tränar till exempel balans, kroppskontroll, muskelstyrka och dagliga aktiviteter

Sekreteraren är den första personen som de anhöriga träffar på intensivvårdsavdelningen. Sekreteraren sköter telefontrafiken på avdelningen, förmedlar samtal från anhöriga till rätt patientplats och tar emot anhöriga som besöker avdelningen.

Sekreterarna tar hand om beställningen av patienternas blodprover och ser till att provrören först levereras till patientplatsen och därefter till laboratoriet. Sekreteraren kan hantera komplexa förflyttningar av patienter till och från avdelningen. Man kan också be sekreteraren om nödvändiga intyg i anslutning till vården, som skrivs av läkaren. Sådana kan vara exempelvis

  • sjukledighetsintyg

  • ett intyg om behandling på intensivvårdsavdelningen för hantering av patientens ärenden

  • dokument och intyg som skrivs i händelse av dödsfall.

På intensivvårdsavdelningen hjälper farmaceuterna den övriga personalen på avdelningen, som en del av ett multidisciplinärt team, och ansvarar för sin del för medicineringssäkerheten. De besvarar många olika slags frågor om läkemedel, varav de flesta handlar om kompatibilitet och dosering i näsmagslang.

En viktig del av arbetet är att gå igenom de läkemedel som ordinerats åt patienterna. Vid genomgången av läkemedelsordinationer kontrolleras både riktigheten i själva receptet och den ordinerade dosen, och man ser till att en tillräcklig mängd av det läkemedel som ordinerats patienten finns tillgängligt på avdelningen. Tillsammans med läkare och sjukskötare ser farmaceuterna också till att patienternas läkemedelslistor är aktuella.

Både vid ankomst och innan patienten överförs till fortsatt vård är det viktigt att veta hur och vilka läkemedel patienten har tagit hemma. Farmaceuten går igenom läkemedelslistan med patienten så snart det är möjligt.

Instrumentvårdarna tar, som namnet anger, hand om instrumenten på intensivvårdsavdelningen. De fyller lådorna vid patientplatserna med nödvändigheter, rengör och underhåller patientplatsernas utrustning mellan patienterna. De vet var all utrustning och apparatur finns. De är en ovärderlig hjälp när man förbereder åtgärder.

Intensivvårdsavdelningens lokalvårdare sköter den dagliga städningen av patientplatsen och tar ut sopor och tvätt. Lokalvårdaren ser till att patienterna alltid har tillgång till exempelvis yoghurt och saftsoppa samt rena sängkläder.

Intensivvård är ett nära samarbete mellan olika specialiteter. På vardagarna går en infektionsläkare sin rond på intensivvårdsavdelningen och tar ställning till behandlingen av infektioner, t.ex. antibiotikabehandling och särskilt behovet av undersökningar för att utreda infektioner.

Läkare inom kirurgiska specialiteter svarar på frågor som gäller kirurgi, bedömer behovet och resultatet av en operation, utför vissa ingrepp på intensivvårdsavdelningen och deltar i den övergripande uppföljningen och planeringen av patienternas vård inom sin egen specialitet. Efter planerade operationer besöker den behandlande kirurgen sina patienter på intensivvårdsavdelningen.

Andra specialläkare som ofta besöker intensivvårdsavdelningen är neurologer och hjärtläkare, som tar ställning till frågor inom sin egen specialitet. När det gäller cancerpatienter deltar experter, det vill säga onkologer och hematologer, i behandlingen. Dessutom kan man alltid nå experter på blodkoagulering.

På universitetssjukhus får man vanligtvis konsultationer inom alla specialiteter när som helst på dygnet.

Uppdaterad 24.11.2023