Gå till sidans innehåll

Vad är intensivvård?

Intensivvård är en medicinsk specialitet som fokuserar på vård av svårt sjuka patienter. I de flesta fall lider patienten av ett livshotande tillstånd eller andningssvårigheter.

Patientplats på intensivvårdsavdelningen

Intensivvård ges på en intensivvårdsavdelning eller i en intensivvårdsliknande miljö med personal som är särskilt utbildad i intensivvård. Intensivvård kan ges till patienter vars grundläggande kroppsfunktioner, som andning, blodcirkulation eller njurfunktion, är instabila eller försämrade till följd av allvarlig sjukdom, skada eller operation. Sådana situationer är exempelvis allvarliga infektioner, lungsjukdomar, hjärtinfarkter, hjärnskador, förgiftningar och andra livshotande tillstånd.

Inom intensivvården följs patienternas tillstånd och kroppsfunktioner kontinuerligt upp med bland annat apparaturer. Kroppsfunktionerna stöds med nödvändiga läkemedel, syrgas, mekanisk andningshjälp (respirator) och andra medicinska åtgärder. Intensivvården strävar efter att stabilisera patientens tillstånd, stödja kroppsfunktioner och främja återhämtning. Den kan också omfatta smärtlindring, infektionsbehandling, vätsketerapi, näringsstöd och fysioterapi.

Intensivvården är multidisciplinär. Läkare från olika specialiteter, såsom intensivvårdsläkare, kirurger, anestesiologer och invärtesläkare, arbetar tillsammans med vårdteamet för att säkerställa optimal patientvård. Syftet med intensivvård är att förhindra tillfällig dödsrisk, lindra lidande och främja återhämtning från allvarliga och livshotande tillstånd.

Uppdaterad 24.11.2023