Gå till sidans innehåll

Operationsförberedelser på sjukhuset

Anmäl dig vid ankomst till sjukhuset enligt de anvisningar du fått. Anmälningen sker antingen vid en anmälningsdisk på patientbyrån, en anmälningsautomat eller på vårdenheten.

Sjukskötaren kontrollerar din identitet och fäster ett patientarmband runt handleden enligt bilden. På armbandet står ditt namn och din personbeteckning. Du ska ha det på för identifikation – det är en viktig del av din säkerhet.

Din identitet kan kontrolleras från patientarmbandet om du inte själv kan ge dessa uppgifter. Till exempel kan en laboratoriesjukskötare identifiera dig under narkos.

Att komma in för operation är spännande för alla. Att patienten har det bra är viktigt för oss, och genom noga förberedelser försöker vi se till att allt går så bra som möjligt.

Skötaren ger dig sjukhuskläder. De används av hygienskäl. I allmänhet kläs kirurgiska patienter i en lättöppnad skjorta som enkelt kan tas bort från operationsområdet. Byxor väljs ofta beroende på typen av operation. Du får också en morgonrock och strumpor eller stödstrumpor.

Att behålla normal kroppsvärme är viktigt för att förhindra komplikationer såsom risk för infektion. Vid behov kan du be skötaren att skruva upp värmen eller ge dig mera kläder.

Sjukskötaren kontrollerar att du har följt anvisningarna angående intag av föda och dricka. Skötaren kontrollerar också din medicinering och mäter vid behov ditt blodtryck och din puls.

Premedicinering ordineras utifrån patienten och ingreppet. Oftast är det fråga om smärtstillande och/eller lugnande läkemedel. Premedicineringen ges innan patienten flyttas till operationssalen.

Den opererande läkaren kommer vanligtvis och träffar dig innan du flyttas till operationssalen. Kirurgen går igenom operationens gång med dig och markerar operationsområdet med en tusch. Detta är en del av en trygg patientvård.

Sjukhusen är rökfria. Vid behov kan nikotinersättningsprodukter användas under sjukhusvistelsen. Du kan få ersättningsprodukter från sjukhuset medan du får vård.

Du kan köpa hem nikotinersättningsprodukter på apoteket utan recept eller med recept från din läkare.

Sjukhusinfektioner står för en stor del av de olägenheter som uppkommer under sjukhusvistelsen. De flesta infektionerna sprids via händerna. Det är därför viktigt att ta hand om en god handhygien.

Händerna ska alltid tvättas efter toalettbesök, före måltider och efter kontakt med en annan person. Handdesinfektionsmedel ska användas enligt anvisningarna.

Uppdaterad 8.5.2023