Gå till sidans innehåll

Komplikationer som kan uppstå efter en operation

Alltid går det inte som planerat. Ta omedelbart kontakt med din vårdplats om din återhämtning inte gått som önskat.

Om du upplever något av följande symtom bör du söka vård:

  • kraftig blödning

  • tilltagande smärta i såret som inte blir bättre av smärtstillande läkemedel, läges- och kylbehandling

  • symtom på inflammation i såret

  • avvikande känselstörning, eller

  • förändring av allmäntillståndet såsom huvudvärk, yrsel, synstörningar, andnöd, smärta i bröstet eller vaderna, okontrollerat illamående eller svimning.

Du bör också söka vård om du inte har haft symtomen tidigare, om de inte är förknippade med en operation eller om de inte lindras av åtgärder i hemmet, t.ex. genom att äta, dricka eller vila.

I hemvårdsanvisningarna finns information om vem du bör kontakta vid problem. Det första alternativet är vanligtvis den egna hälsocentralen eller det jourhavande sjukhuset. I en nödsituation, ring nödnumret 112.

Ta de skriftliga anvisningarna, epikrisen och infektionsformuläret som du fått av utskrivningsenheten med till jouren.

Vad som anses vara normal blödning varierar beroende på operation och operationsmetoden. I allmänhet anses blödningen vara riklig om den är kontinuerlig och/eller om du flera gånger blöder igenom förbanden.

Sårsmärta är någonting som du bör kontakta vårdenheten om, ifall de läkemedel som ordinerats inte räcker till.

Det lönar sig att söka vård också om smärtan ökar trots läkemedlen och vilan samt kyl- och lägesbehandlingen eller om smärtan är förknippad med mer allmänna symtom såsom svindel, andnöd eller synstörningar.

Blåmärken, lindrig svullnad eller sårsmärta omedelbart efter operationen är normalt.

De flesta operationssår läker bra, men en liten del av patienterna utvecklar en infektion i operationssåret. En infektion orsakas ofta av många olika faktorer som kan bero på patienten, mikroberna eller ingreppet.

Riskfaktorer inkluderar bl.a. dåligt balanserad diabetes, rökning, undernäring, för stort intag av alkohol, dåligt hudtillstånd, andra fokala infektioner och betydande övervikt.

Inflammatoriska symtom innefattar rodnad kring såret, svullnad, att såret hettar, var (illaluktande sårvätska) och feber.

Postoperativa infektioner följs upp och statistikförs. Syftet med detta är att hitta riskfaktorer och konsekvenser förknippade med behandlingen. Med hjälp av dessa kan man förbättra förebyggandet av infektioner och ge bättre vård.

Efter operationen kan du ha känselstörningar i operationsområdet. Många lindras eller försvinner med tiden, men vissa kan bli bestående.

Risken att utveckla känselstörningar ökar om mycket vävnad måste avlägsnas. Bestående störningar förekommer mest i samband med operationer på huvudet, t.ex. pannan och kinderna.

Ifall du får problem med känseln i händer eller fötter efter en operation (t.ex. efter operation av ett benbrott), kontakta enheten där du opererats.

Uppdaterad 22.10.2021