Gå till sidans innehåll

Om operationen ställs in eller skjuts fram

Det ligger i såväl patientens som sjukhusets intresse att så få operationer som möjligt ställs in.

Om du plötsligt insjuknar före operationen (feber, rinnande näsa eller hosta, halsont eller annan infektion, diarré) måste operationen skjutas upp. För att garantera en trygg och säker narkos rekommenderas en karenstid på 2–3 veckor efter en luftvägsinfektion.

Om du blir sjuk ska du anmäla det till din vårdenhet så snart som möjligt eller be om råd om du är osäker på om du är lämplig för operation.

Huden på operationsområdet och omkring detta måste vara intakt. Skråmor, blemmor el​​ler hudskador omkring såret ökar risken för infektion och kan förhindra operationen. Meddela även dessa till vårdenheten så snart som möjligt.

I samband med vissa operationer rekommenderas att man inte vaccinerar sig två veckor före eller efter operationen. Kontrollera alltid med vårdenheten om vaccinationen påverkar din operation.

Sjukhusets kontaktuppgifter hittar du i kallelsebrevet.

Den vanligaste orsaken till att sjukhuset måste ställa in en operation är akuta operationer. Akuta operationer har företräde framom planerade operationer. Operationer kan också inhiberas på grund av läkar- eller personalbrist eller problem med utrustningen.

Uppdaterad 22.10.2021