Gå till sidans innehåll

Barnet behöver fasta före operationen

Syftet med att fasta, dvs. att inte inta näring, mat eller dryck är att förhindra att maginnehållet i samband med narkosen stiger upp till svalget och kommer in i luftvägarna.

Det är viktigt att barnet fastar före en operation. Även en liten baby eller ett litet barn får inte äta eller dricka före operationen. Om patienten inte har följt uppmaningen att fasta, kan operationen ställas in.

Anvisningar för fastande för små barn

Barn över sex månader får inte äta fast föda eller dricka komjölk, pulvermjölk eller mjölkersättning sex timmar för narkosen.

Barn under sex månader får inte dricka bröstmjölk eller mjölkersättning fyra timmar före narkosen. Under två timmar före narkosen får barnet inte heller dricka vatten.

Uppdaterad 18.11.2020