Gå till sidans innehåll

Därför är det viktigt att sluta röka före operationen

Att sluta röka är en viktig del av förberedelserna inför en operation. I den här videon berättar Milla Nisula, specialist i anestesiologi och intensivvård, om komplikationer som orsakas av tobak vid en operation.

Rökning ökar risken för operationskomplikationer och ventromboser och gör sårläkningen långsammare. Den nikotin som finns i tobaken gör de små blodkärlen mindre och skadar blodkärlens yta.

Kolmonoxid i tobaken försvårar syreupptagningen. Detta försvagar cirkulationen i huden och runt såret och minskar syreupptagningen i vävnaderna.

Hosta och slembildning i halsen minskar och lungfunktionen förbättras avsevärt 2–3 månader efter att man slutat röka. Lukt- och smaksinnet blir bättre på bara några dagar.

Det har inte påvisats att elektroniska cigaretter skulle vara säkra eller oskadliga. Ångan från en e-cigarett innehåller hälsovådliga ämnen som irriterar munnen och halsen.

Uppdaterad 22.10.2021