Gå till sidans innehåll

Krishjälp efter intensivvård

Efter en allvarlig sjukdom kan sinnet och kroppen reagera på olika sätt på det som har hänt. Det finns hjälp att få vid kriser.

Efter en plötslig kris eller allvarlig sjukdom är det normalt att människans sinne och kropp reagerar på det som hänt. Vissa reagerar kraftigt och andra mindre på samma situation. Man kan få samtalshjälp vid en krissituation bland annat hos de lokala social- och krisjourerna.

Uppdaterad 24.11.2023