Gå till sidans innehåll

Val av operationsmetod

Det finns flera olika operationsmetoder och valet av metod beror på patientens ålder, allmänkondition och sjukdomar. Patientens egna önskemål beaktas så långt det är möjligt.