Gå till sidans innehåll

Dagkirurgiska enheten (PÄIKI)

Dagkirurgi används för ingrepp som inte kräver omedelbar fortsatt vård på sjukhus.

Titta på videon om en dag på Pejas sjukhus för en dagkirurgisk patient.

Dagkirurgi är verksamhet som planeras väl på förhand. Patienten kommer till sjukhuset på morgonen eller förmiddagen och skrivs ut samma dag efter att ha följts upp och fått anvisningar om vården hemma.

Patienten förbereder sig hemma för operationen enligt sjukhusets skriftliga och muntliga anvisningar. En sjukskötare ringer patienten och ger instruktioner dagen före operationen och meddelar ankomsttiden, ger instruktioner om läkemedelsbehandlingen på operationsdagen samt hur man bör förbereda sig inför operationen. Alternativt skickas informationen per SMS eller e-post, eller så ges den på polikliniken i samband med att man kommer överens om operationsdagen.

Uppdaterad 27.10.2021