Gå till sidans innehåll

Livet efter intensivvården: Coronavirusinfektion

Det tar tid att återhämta sig från en allvarlig covid-19-sjukdom, även om man ofta skrivs ut från sjukhuset ganska snabbt efter intensivvård.

En person som bär en ansiktsmask är ute på en promenad

Efter intensivvård på grund av coronavirus kan muskulaturen vara förtvinad, aptiten dålig och det kan vara svårt att svälja. Lungfunktionen kan också vara sämre än tidigare, även om den i allmänhet förbättras betydligt på några månader.

Att känna sig utmattad både fysiskt och psykiskt är också vanligt, och ångest och depression är inte ovanligt. Svårigheter att tänka, koncentrera sig och minnas är vanliga symtom även ett halvår efter intensivvården.

Det kan förekomma smärta i extremiteterna och ett mycket vanligt symtom är håravfall ungefär tre månader efter intensivvården. Dessa symtom går dock gradvis över. Håret växer vanligtvis tillbaka.

Några månader efter intensivvård av covid-19 ordnas kontrollundersökningar av lungstatus. Det är viktigt att gå igenom minnen från intensivvården eller humörrelaterade problem om de påverkar det dagliga livet eller till exempel sömnen.

Ta hand om din egen återhämtning

Att gradvis öka motionen och lyssna på din kropp hjälper dig att återhämta dig. Att föra motionsdagbok kan vara till hjälp, och du kan sträva efter att gå lite längre varje gång du rör på dig. Börja till exempel med korta promenader runt huset och öka sträckan lite i taget.

Om fysisk ansträngning orsakar en tydlig försämring av symtomen är det skäl att avancera försiktigt. Kontakta din hälsostation om du upplever bröstsmärta vid ansträngning. Om bröstsmärtan uppkommer vid vila, inte går över med vila eller om den oregelbundna pulsen är ihållande ska du ringa 112 eller åka till jouren. Gör på samma sätt om din puls är tydligt oregelbunden.

Fysioterapeuterna ger anvisningar om säkra andningsövningar. Under rehabiliteringsfasen är det också mycket viktigt med en hälsosam kost och ett tillräckligt energiintag från maten. En eventuell tidigare övervikt bör inte beaktas i detta skede, eftersom kroppen och musklerna behöver energi för att återhämta sig.

Uppdaterad 24.11.2023