Gå till sidans innehåll

Livet efter intensivvården: Akut njursvikt

Plötslig eller akut njursvikt är ett tillstånd där njurfunktionen försämras och orsakar förändringar i kroppens balans.

Om din njurfunktion även försämrades tillfälligt under intensivvården bör du i fortsättningen vara försiktig gällande vissa läkemedel, eftersom dina njurar lätt kan skadas på nytt.

Av vanliga läkemedel kan antiinflammatoriska läkemedel störa njurfunktionen och de bör användas med försiktighet, särskilt vid feberinfektioner. Paracetamol är vanligtvis ett säkrare febernedsättande läkemedel.

Vissa blodtryckssänkande läkemedel, t.ex. ACE-hämmare eller AT II-blockerare, kan också vara skadliga för njurarna. Diskutera med din läkare för att väga riskerna mot fördelarna, med hänsyn till eventuella tidigare njurskador.

Under utskrivningsfasen går man på vårdavdelningen igenom de läkemedel som ska undvikas i fortsättningen. Om du efter utskrivningen är osäker på vilken medicinering som är säker vid njursvikt kan du diskutera med apotekets farmeceuter eller hälsocentralens läkare.

Se alltid till att du dricker tillräckligt, särskilt om du har feber. Om urinutsöndringen minskar markant ska du kontakta din läkare i god tid.

Regelbunden uppföljning av njurfunktionstester rekommenderas.

Uppdaterad 24.11.2023