Gå till sidans innehåll

Smärta hos intensivvårdspatienten

Intensivvårdspatienter kan lida av smärta under intensivvården. Smärtan övervakas och behandlas på många olika sätt.

För intensivvårdspatienter orsakas smärtan av bland annat

  • orsakerna som lett till intensivvård

  • utrustning och instrument som behövs för intensivvård

  • andningstub

  • olika slangar från operationsområdet

  • katetrar

  • ingrepp under intensivvården

  • luftvägssugning

  • sårvård

  • rehabilitering.

Dessutom kan vissa patienter ha smärta redan innan intensivvården inleds. Även svårighet att själv byta ställning i intensivvårdssängen kan orsaka smärta och obehag.

På intensivvårdsavdelningen behandlas smärta genom smärtövervakning av patienten och proaktivt före smärtsamma åtgärder En patient som är vaken tillfrågas om sin smärta och graden av smärta mäts flera gånger om dagen med olika metoder. Om patienten inte kan uttrycka sig, övervakas smärtan med hjälp av en smärtmätare som utformats för detta ändamål.

Smärtlindringsmetoder för intensivvårdspatient

På intensivvårdsavdelningen används många olika metoder för smärtlindring. Medicinska metoder omfattar bland annat paracetamol och antiinflammatoriska läkemedel, opioider och olika bedövningsmetoder. Läkemedelsfria metoder (t.ex. värme- eller kylpåsar, musik, avslappningsövningar) prövas också, eftersom framför allt opioider ger biverkningar.

Man strävar efter att skräddarsy smärtlindringen för varje patient enligt patientens individuella behov, med hänsyn till bland annat eventuella allergier, läkemedlens antikroppar, organsvikt och patientens egna önskemål.

Långvarig smärta hos intensivvårdspatienter

Vanligtvis lindras smärtan redan under intensivvården eller senast på vårdavdelningen när man tillfrisknar från den sjukdom som ledde till intensivvården. Ibland kan dock en smärta som börjar under intensivvården vara långvarig. Den öppna hälsovården spelar en viktig roll i behandlingen av kronisk smärta.

Kronisk smärta är förknippad med en sensibilisering av smärtregleringssystemet och ibland även med nervskador, varvid opioider inte längre är en primär behandling på grund av deras avtagande effekt, tolerans och den ytterligare sensibiliserande effekten på smärtregleringssystemet. I en sådan situation används förutom icke-farmakologiska behandlingsmetoder bland annat läkemedel avsedda för smärta i samband med nervskada, varvid det kan vara nödvändigt med en bedömning av en läkare som specialiserat sig på smärtbehandling.

Uppdaterad 24.11.2023